Alumni

Only the students graduated after year 2007 are listed.

Graduated Master students

Graduated Year Name Statistics Number
2022 Chi-Ying Ho、Zi-Ting Kuo、Sz-Han Wang、Yi-Hsuan Tsai、Kai-Ting Huang、Chia-Ming Liu 6
2021 Jian-Lin Chen、Yu-Jhen Chen、Hsing-Hua Chao、Jui-Yu Yeh、Kuan-Lin Huang、Wan-Ting Huang、Kuan Yi Lee、Ting-Ni Guo、Shu-Ting Nien、Wen-Ying Chang、Yu-Chien Liao、Yu-Ting Lan 12
2020 Yen-Jung Lu、Yi-Jhan Li、Chen-Yi Wu、Yi-Chun Cheng、Yi-Ting Yang、Jui-Ping Weng、Chih-Yu Tang、Yu-Jhen Yu、Yen-Ju Huang、Chih-Wei Lin、Ming-Zhen Chen、Chung-Hsien Shih 12
2019 Yin-Chieh Chen、Jhih-Gang Jhang、Yi-Shuan Peng、Chia-Hsin Chang、Yu-Ting Hsieh、Xin Yu Chang、Chih-Hung Chen、Guan-Ju Chen、Kuan-Fu Lin、Yun-Chu Lin 10
2018 Yu-Han Shao、Tzu-Yuan Chen、Hsiang Lo、Hui-Ru Cai、Yu-Han Yeh、Hsin-Mei Chen、Shun-Yu Yang、Po-Yu Lin、Li-Yu Lin、Huang-Tzu Wu、Hao Hsu、Yen-Chang Su、Jun-Liang Luo、Ciao-Yu Zhong、Yi-Cheng Lin 15
2017 Pei-Zhen Tsai、Chi-Chun Lin、Chen-Syuan Wang、Yu-Lian Yu、Ying-Hsuan Li、Yi-Hsuan Li、Pei-Yu Hung、Yi-Hsuan Kuo、Yi-Ching Lee、Ching-Ching Yeh、Yu-Shian Chen 11
2016 Ping Chou、Wen-Chun Lo、Yu-Chin Chang、Yu-Ting Chen、Shun-Yang Cheng、Chia-Hao Liu、Chin-Yi Lin、Hsin-Chen Lin、Meng-Ping She、Li-Ting Weng、Wen-Ting Tseng、Yi-Jing Chen、Man-Chi Tsai、Ting-Rui Zhang 14
2015 I-Chan Hsu、Yu-Fang Wang、Jou-Yin Meng、Chung-Chih Liu、Shuo-Hui Hsu、Yu-Ting Chen、Huan-Chao Tsai、Yi-Jheng Peng、Hsin-Yun Chung、Jing-Jia Huang、Yun-Chia Chien、Hsin-Yu Fang、Fang-Ling Liao、Wei-Wun Liu、Chen-I Ho、Yu-Chen Pai 16
2014 En-Ching Luo、Li-Syuan Huang、Yi-Ling Lu、Yi-An Chen、Chian-Heui Yang、Szu-Ying Liu、Yu-Ju Hsieh、Li-Ju Wang、Yu-Ting Chang、Ting-Feng Lin、Wei-Ya Chen、Luo-Ting Hsu、Kuan-Yang Hung、Wei-Hung Jung、Cheng-Wei Hsieh、Wei-Yung Huang 16
2013 Sheng-Hsia Chou、Kun Han、Shuo-Chueh Cheng、En-Yu Li、Hsin-Chieh Lin、Jhe-Ming Liang、Ching-Ya Su、Hsiu-Wei Wu、Yi-Li Huang、Min-Ju Hsu、Pei-Ying Yeh、Hao-Hua Jiang、Yu-Han Huang、Wei-Che Huang 14
2012 Yi-Yu Su、Yi-Jyun Liu、Yi-An Shih、Shin Chen、Shu-Min Chou、Chih-Hung Lin、Chun-Chia Hsu、Kai-Hao Liang、Yu-Shian Li、Chi-Ming Lee 10
2011 Ya-Wan Huang、Chih-Han Shen、Hsu-Chen Lin、Shih-Yi Lee、Hsiao-Chun Lin、Yu-Chang Chou、Chia-Tzu Yeh、Yu-Fang Chien、Sun-Li Chou、Ssu-Ju Fu、Cheng-Hsin Liu、Szu-Han Chen、Tsai-Chun Lai、Tzu-Hsuan Wu、Ho-Ching Yang、Yi-Chen Huang 16
2010 Hui-Ling Chen、Yi-Sian Wu、Ann-Che Hsiao、Chi-Yun Chen、Hsun-Yuan Yang、Yi-Ya Fang、Dai-Chi Liu、Shang-Jung Cheng、Tzu-Ling Chen、Shou-Hsien Huang、Jui-Chen Lee、Shan-Jung Feng、Kuo-Chih Chen、Jui-Hsiang Hu、Yung-Yu Mei、Jian-Rong Lin 16
2009 Yan-Zhen Liu、Pei-Yi Lin、Mei-Ying Yeh、Cheng-Yu Shih、Chih-Yao Yu、Hsin-Da Chiu、Yu-Hui Tung、Chia-Ying Wu、Ting-Ting Lee、Wen-Chun Lo、Yu-Dian Chen、Ya-Wei Tseng 12
2008 Chih-Hung Wang、Ying-Chih Chen、Pei-Shan Tsai、Yu-Chen Tai、Hsin Lin、Wei-Ting Kuo、Yu-Ting Hsiao、Yi-Wen Cheng、Song-Ting Juang、Lan-Fen Chiou 10
2007 Hsiang-Tsan Hsieh、Yin-Chung Au、Jen-Jui Chen、I-Fen Lu、Ying-Hung Cheng、Chi-Chin Wu、Yen-Zhen Lu、Hsiang-Ju Huang、Yu-Han Weng、Yih-Hao Peng、Chia-Hsueh Lee、Pei-Hsuan Hsieh、Yen-Feng Chiang 13

Graduated Ph.D. students

Graduated Year Name Statistics Number
2022 Yu-Chien Hung、Hong-Mou Shih、Yu-Chin Huang 3
2021 Ya-Ching Fang、Yu-Chen Pai 2
2020 Wen-Yu Lien、Cheng-Tsung Hsiao 2
2019 Ching-Yu Julius Chen、Pin-Hao Ko、Yung-Chen Lo 3
2018 Ming-Chun Hsieh、Ssu-Ju Fu、Tsung-Chun Lee、Ru-Wen Chang、Szu-Yu Pan、Tsai-Chun Lai 6
2017 Yu-Hsiang Chou 1
2016 Wei-Ting Kuo、Yi-Ting Chen 2
2015 Ya-Chi Tu、Po-Hao Hsu 2
2014 Ming-Kai Pan、Fan-Chi Chang、Yuan-Ching Chang、Jyh-Ming Jimmy Juang、Li-Ling Wu、Ya-Hui Ko、Chih-Hsien Wang、En-Ting Wu 8
2013 Yuan-Po Tu、Chung-Shin Huang、Ching-Ying Huang、Chiung-Wei Huang 4
2012 Chun-Hwei Tai、Hui-Feng Chen、Yao-Chen Chuang、Wei-Chiao Chiu 4
2010 Ming-Shian Tsai、Dong-Feng Yeih、Feng-Ming Yang 3
2009 Chi-Pan Hsieh、Bor-Ru Lin、Kuei-Ying Yeh、Hsao-Hsun Hsu、Sung-Po Hsu 5
2008 Chih-Ching Yang、Kwang-Ming Fang、Pai-Huei Peng 3
2007 Joseph G. Wann、Huai-Ren Chang、Chih-Yang Chan 3